Περιφέρεια Αττικής: Εκδόθηκαν οι προσκλήσεις για τη συνέχιση λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και των Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία. (Δελτίο τύπου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη εκδόθηκαν οι προσκλήσεις για τη συνέχιση λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και των Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία.

Στα 9,8 εκατ. ευρώ και στα 21,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα οι επιλέξιμες δαπάνες που θα καλυφθούν από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Γ. Πατούλης: «Συνεχίζουμε τη χρηματοδότηση των βασικών κοινωνικών δομών. Στόχος μας η στήριξη όλων των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη, μέσω, του νέου Προγράμματος “Αττική” 2021-2027»

Στη συνέχιση των επιτυχημένων προγραμμάτων λειτουργίας Δομών Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και των Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής, μετά από την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αττική» έχει εκδώσει σχετικές προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr έως, αποκλειστικά, την 10/11/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 23:53.

Ειδικότερα, η πρόσκληση «Συνέχιση λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - ΣΥΔ ΑμεΑ»(ΑΔΑ: Ψ53Ψ7Λ7-Β0Π), έχει συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 9.844.053,00.€. Επίσης η πρόσκληση η πρόσκληση «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία [ΚΔΗΦΑμεΑ]» (ΑΔΑ: ΡΟ197Λ7-Ξ5Γ) έχει συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 21.804.801,00.€.

Με αφορμή την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε: «Η Περιφέρεια Αττικής με σχέδιο, αξιοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, συνεχίζει να στηρίζει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι ανάγκες είναι μεγάλες, σημαντικές και διαχρονικές. Η ενίσχυση της Περιφέρειας Αττικής μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, αποτελεί διαχρονικά ένα πολύ σημαντικό εργαλείο».

Κατά την περίοδο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η Περιφέρεια Αττικής με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στήριξε ένα σημαντικό αριθμό συμπολιτών μας, μέσα από τις Κοινωνικές Δομές αλλά και από μεγάλες, «οριζόντιες» δράσεις όπως η εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, η εκπαιδευτική υποστήριξη και η λειτουργία των τοπικών ομάδων Υγείας».

Στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 και αναφορικά με τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+), μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί προσκλήσεις ύψους 180 εκ. € για όλες τις «συνεχιζόμενες» κοινωνικές δομές όπως Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Συμβουλευτικά Κέντρα για τις κακοποιημένες γυναίκες, δομές Αστέγων, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων”. Επιπρόσθετα έχουν εκδοθεί προσκλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις για τις εμβληματικές δράσεις:

  • Προώθησης και υποστήριξης παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στην Αττική.
  • Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση Διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με Αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση.

Συνολικά μέχρι σήμερα στο νέο Πρόγραμμα Αττική 2021-2027 έχουν εκδοθεί προσκλήσεις ύψους 345 εκ. €, έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις 181 εκ. € και έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 32,5 εκ. €, ήτοι 2% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του προγράμματος.ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ...

Νεότερη Παλαιότερη

Άδεια Creative Commons
Στο A.P.N. - ASPROPYRGOS PRESS NEWSROOM χορηγείται άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές